Alweco

Schermdoek insectenwering

Insecten maken geen enkele kans.

Fijnmazig en grofmazig. Er zijn verschillende soorten insectengaas die afhankelijk van de locatie, de kas en de teelt worden toegepast. Natuurlijk begint het allemaal bij een installatie die uiterst precies gemonteerd wordt, maar de juiste gaaskeuze is mede bepalend voor het optimaal functioneren van het insectenweringsysteem. Daarnaast is het van belang dat de luchtdoorlaat minimaal wordt gehinderd en de lichttransparantie optimaal blijft.